Algemene voorwaarden 2020


Algemene bepalingen
Graag maken wij u attent op onze algemene bepalingen.

Verzekering
Dit voorstel wordt u aangeboden, exclusief het verzekeren van het evenement.

Betalingscondities
Cultuur Haven Veghel B.V. hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst factuur.

Rente
Bij het niet betalen binnen de gestelde termijn van maximaal 30 dagen is Cultuur Haven Veghel B.V. gemachtigd om een rente te berekenen van 1,5% per maand over het nog te betalen bedrag, vermeerderd met de geldige BTW.

Annulering locatie
In geval van annulering door de opdrachtgever wordt de locatiehuur altijd volledig in rekening gebracht. Een eventuele vervangende reservering op dezelfde datum in dezelfde locatie wordt mogelijk in een later stadium verrekend.

Annulering catering, techniek, inrichting en facilitaire zaken
In geval van annulering is de opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Cultuur Haven Veghel B.V.:

Van 8 tot 2 maanden voor aanvang van het evenement:
5% van de reserveringswaarde;

2 maanden tot 6 weken voor aanvang van het evenement:
15% van de reserveringswaarde;

Van 6 tot 4 weken voor aanvang van het evenement:
25% van de reserveringswaarde;

Van 4 tot 3 weken voor aanvang van het evenement:
50% van de reserveringswaarde;

Van 3 tot 2 weken voor aanvang van het evenement:
75% van de reserveringswaarde;

Minder dan 2 weken voor aanvang van het evenement:
100% van de reserveringswaarde.

Doorschuif-fee
Indien een evenement minstens 2 weken voorafgaand aan de bevestigde uitvoeringsdatum wordt verschoven naar een andere datum binnen hetzelfde jaar, komt de opdrachtgever eenmalig in aanmerking voor een doorschuiffee van 40% van het totaalbedrag. Wanneer er binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt verschoven, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

Annulering van door externe leveranciers geleverde zaken
In geval van annulering gelden voor door externe leveranciers geleverde zaken de voorwaarden van de betreffende leverancier. De voorwaarden worden op aanvraag toegestuurd.

Uitvoering opdracht
Cultuur Haven Veghel B.V. zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering hiervan derden in te schakelen.

Schade, diefstal en vermissing
– Cultuur Haven Veghel B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door de opdrachtgever;
– Cultuur Haven Veghel B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van opdrachtgever;
– Opdrachtgever dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van Cultuur Haven Veghel B.V. of de beveiliging op te volgen;
– Cultuur Haven Veghel B.V. kan te allen tijde personen (van of aangetrokken door de opdrachtgever) weigeren op het terrein van Cultuur Haven Veghel B.V.;
– De locatie dient met respect behandeld te worden, dit houdt in niet boren, timmeren en geen plakbandresten, etc.;
– Het is alleen toegestaan materialen te bevestigen in overleg met de locatiemanager;
– Indien versieringen worden opgehangen, moeten deze zijn voorzien van een certificaat van brandwerendheid;
– Schade veroorzaakt door toedoen van opdrachtgever of door leveranciers aangetrokken door opdrachtgever, worden verhaald op opdrachtgever.

Catering
Indien opdrachtgever een cateraar contracteert, wordt een uitkoop doorberekend. Tevens wordt separaat een HACCP verklaring opgesteld en ondertekend door de cateraar.

Vuur en roken
Het gebruik van vuur(werk) en gasflessen in en rond alle locaties van Cultuur Haven Veghel B.V. is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming. Roken is nergens toegestaan binnen de gebouwen van Cultuur Haven Veghel B.V. Dit geldt ook voor een e-sigaret.

Brandvoorschriften
Materiaal, ingebracht door de opdrachtgever, moet zijn voorzien van een certificaat van brandvoortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan 4 dagen. De brandweer kan tijdens de bijeenkomst controleren en afkeuren. Indien tijdens uw evenement auto’s in de locatie worden geplaatst, dan mag maximaal 5 liter brandstof in de tank aanwezig zijn en dienen de accupolen ontkoppeld te zijn.

Goedkeuring brandweer
Indien uw bijeenkomst één of meer van onderstaande aspecten in zich heeft, dient de brandweer uw bijeenkomst goed te keuren door middel van een tekening die gestempeld en getekend moet worden. De tekening dient uiterlijk 14 dagen voor de eerste opbouw bij Cultuur Haven Veghel B.V. binnen te zijn, in de daarop volgende week zorgt Cultuur Haven Veghel B.V. voor goedkeuring of een overzicht van verplichte aanpassingen.

De goedgekeurde tekening is altijd van toepassing bij bijeenkomst met:
– Tribunebouw, sluistenten, stands;
– Een gastenaantal dat hoger is dan 1.500 personen;
– Podia op minder dan 2 meter van de nooddeuren.

Schoonmaak
De kosten voor schoonmaak zijn opgenomen in de begroting. Extra schoonmaakkosten n.a.v. het afschieten van bijvoorbeeld confettiknallers zullen worden doorberekend.

Alcohol
Gebruik van alcohol door op- en afbouw medewerkers en technici is niet toegestaan.

Bijzonderheden
Indien er bijzonderheden zijn tijdens uw bijeenkomst, wordt Cultuur Haven Veghel B.V. hier graag uiterlijk 5 dagen van te voren op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan dieetwensen en aanwezigheid van mindervaliden.

Recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.