Vacature bestuurslid Stichting Cultuurfabriek Noordkade

Meierijstad | Onbezoldigd | Sluitingsdatum: 24 januari 2023

Organisatie

Stichting Cultuurfabriek Noordkade Meierijstad is de bestuurlijke koepelorganisatie van de vier zelfstandige stichtingen Phoenix Cultuur, Cultuur Haven Veghel, De Compagnie en Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade. Het bestuur van Stichting Cultuurfabriek zoekt per februari 2023 een nieuw (onbezoldigd) bestuurslid met tijd en energie om het bestuur van deze mooie cultuur- en kunstorganisaties aan te vullen.

Bestuur en positie

Bestuurslid Paul Koeslag volgde per 1 januari 2023 Martien van den Hoven op als voorzitter van het bestuur van Stichting Cultuurfabriek. Hiermee komt een positie als bestuurslid vrij. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur wordt er gezocht naar een bestuurslid met een ondernemende instelling en een relevant (zakelijk en divers) netwerk in en rondom gemeente Meierijstad. Bestuurlijke ervaring en affiniteit met kunst en cultuur zijn uiteraard een belangrijke voorwaarde, aangevuld met actuele kennis van de zakelijke en ook de sociale kanten van het ondernemen. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur en maakt graag ruimte voor bestuurders vanuit een diverse achtergrond.

Het bestuur komt 6 à 8 keer per jaar bij elkaar en individuele bestuursleden kunnen gevraagd worden op specifieke onderwerpen te acteren. Te denken valt hierbij aan overlegstructuren met diverse belangrijke stakeholders, zoals de gemeente Meierijstad en partners op de Noordkade. Aanwezigheid bij bijvoorbeeld openingen, festivals en medewerkersbijeenkomsten wordt op prijs gesteld. Het vergroot het inzicht van de bestuurder en vormt een belangrijke thermometer om de cultuur van de verschillende organisaties te voelen.

Management

Het management van Stichting Cultuurfabriek wordt gevormd door een gelijkwaardig driehoofdig directieteam, dat bestaat uit de directeuren van Phoenix Cultuur (Barbara Brouwer), Cultuur Haven Veghel (Sebastiaan Beks) en Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade (Harry Vermeulen), aangevuld met de artistiek leider van De Compagnie (Jan van Hoof). Zij zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen organisatie. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het succes van Stichting Cultuurfabriek in zijn geheel.

Informatie

Meer achtergrondinformatie over de organisaties: via sanja@cultuurfabrieknoordkade.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature zijn bestuursleden Karen Neervoort (0615840678) en Paul Koeslag (0616430818) beschikbaar.

Reageren

CV en motivatie kunnen tot 25 januari gemaild worden aan sanja@cultuurfabrieknoordkade.nl