Historie

De Noordkade op het CHV terrein in Veghel is een historische, industriële locatie met een rijke geschiedenis. Het terrein kenmerkt zich door de monumentale industriepanden afkomstig uit het begin van de 20ste eeuw. Het is 1896 als de uit Gemert afkomstige ‘boerenapostel’ pater Gerlacus van den Elsen met zijn vele talenten, veel Brabantse boeren in beweging ze. Hij maakt hen duidelijk dat ze de handen ineen moeten slaan om tegenwicht te bieden aan de industriële opkomst. Het zou de aanzet zijn tot een ontwikkeling waar we tot de dag van vandaag niet omheen kunnen. Het heeft wel een andere bestemming gekregen.

 

Van den Elsen staat aan de wieg van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Van hieruit ontstaat in 1911 de Coöperatieve Handels Vereniging (CHV), een inkooporganisatie voor mengvoeders en kunstmest CHV koopt ook granen van de aangesloten boeren in. Het hoofdkantoor van de CHV vestigt zich na enkele jaren in Veghel. Aan de binnenhaven, wordt een mengvoederfabriek gebouwd. In 1915 verrijst aldaar een zeer grote graansilo, die nu de status van Rijksmonument heeft. In augustus 1918 wordt het complex van de CHV officieel in gebruik genomen. De keuze voor Veghel is ingegeven door de gunstige weg-, water- en spoorverbindingen. Veghel zal hierdoor uitgroeien tot een vooraanstaand centrum van de voedingsmiddelenindustrie in alle verscheidenheid

In 1826 was de Zuid-Willemsvaart tussen Helmond en Den Bosch klaar voor gebruik.  Dit betekende voor Veghel een grote economische impuls. De nieuwe haven, die in directe verbinding met het kanaal stond, maakte Veghel tot een centrum van transport.

De Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) vormde de economische instelling van de Noord-Brabantse Coöperatieve Boerenbond (NCB). De afgelopen 100 jaar heeft CHV een belangrijke rol gespeeld in Veghel. De groei van CHV beïnvloedde het functioneren van dit deel van de gemeente.

In de periode van 1915 tot 1970 is het complex regelmatig uitgebreid en verbouwd. In 1915 verrees hier de eerste grote graansilo. De Coöperatieve Handels Vereniging (CHV), een inkooporganisatie voor mengvoeders, kunstmest en granen, vestigde zich hier vanwege de centrale ligging in de Brabantse Meijerij, alsmede de aanwezigheid van goede verbindingen over spoor en water. Veghel groeide uit tot het centrum van de voedingsmiddelenindustrie. Er ontstond een uniek ensemble aan gebouwen, met een grote verscheidenheid aan bouwstijlen.

Met behoud van de uitstraling van deze historische gebouwen, is het terrein volop in ontwikkeling om te transformeren tot tweede centrum van Veghel. Daar waar vroeger de voedingsindustrie van Veghel groeide en bloeide, staat nu kunst, cultuur en ontspanning centraal. De industriële architectuur in combinatie met kunst en cultuur zorgen er voor dat de Noordkade is uitgegroeid tot een gebied dat bij iedereen die voet zet aan de kade een imponerende indruk achter laat.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van het CHV terrein is belangrijk ter versterking van het centrumgebied, maar ook voor het behoud en herbestemming van industrieel erfgoed. Op 5 juli 2011 is het Masterplan CHV-terrein Veghel vastgesteld. Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om het kunst- en cultuurcluster te realiseren.

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten het jeugd- en jongerencentrum op het CHV-terrein te realiseren. Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad besloten ook MiK, Pieter Brueghel, (tegenwoordig Phoenix Cultuur) Plein23 (tegenwoordig Cultuurkade) en Kunstgroep de Compagnie inclusief gemeenschapshuisfunctie op het CHV-terrein te realiseren. Met bedrijfsleven is daarna gesproken over de invulling en realisatie van een foodconcept op het CHV-terrein. Dit is De Proeffabriek geworden, waarin diverse ondernemers aantrekkelijke foodstores en horeca exploiteren.

Anno nu is De Noordkade met z’n Proeffabriek, Cultuurfabriek en overige locaties een aantrekkelijk en succesvol gebied geworden waar ondernemers en ondernemende mensen actief zijn. Het geeft bezoekers en ondernemers de ruimte om te creëren, te beleven en te recreëren. Inmiddels weten vele tienduizenden bezoekers de Noordkade maandelijks te vinden. De ontwikkeling staat bovendien niet stil, de Noordkade biedt nog heel veel kansen en mogelijkheden voor de toekomst, misschien wel voor de komende 100 jaar

Geïnteresseerd in meer historie van de oude CHV? Reserveer een rondleiding bij SIEMei!