Stichting Cultuur Haven Veghel is reeds vanaf de opstart in 2014 verantwoordelijk voor het beheer van een groot aantal ruimtes op de Noordkade. Cultuur Haven Veghel verzorgt daarnaast ook de verhuur van ruimtes aan locale partijen voor hun sociaal culturele activiteiten. Denk daarbij aan muziek-, dans-, of toneelgezelschappen. Maar ook aan partijen op het gebied op amateurfotografie, schilderen en tekenen, (edel)smederij en andere organisaties met een sociaal cultureel karakter en wordt passende ruimte tegen een speciaal tarief verhuurd.  Cultuur Haven Veghel maakt deel uit van de coöperatieve samenwerking Cultuurfabriek Noordkade. Dit is een organisatie die de gedeelde belangen van de door de gemeente Meierijstad gesubsidieerde cultuurpartijen samenbrengt in het ‘grote geheel’ van de Noordkade en verbindt met andere partijen. 

Krachtvoer Events Noordkade verzorgt de horeca voor gebruikers op genoemde locaties, alsmede bij veel culturele evenementen die op De Noordkade plaatsvinden. Krachtvoer Events Noordkade biedt externe partijen daarnaast talloze mogelijkheden voor een geslaagd zakelijk evenement, inclusief zaalhuur, aankleding en invulling. Voor wat betreft een onderscheidende locatie zit je altijd goed op de Noordkade. Er zijn diverse ruimtes met ieder een eigen verhaal. Deze ruimtes lopen uiteen qua grootte en gaan van klein en intiem voor een kleine groep, tot zalen die tot liefst 1.400 bezoekers kunnen ontvangen.

Cultuur Haven Veghel bestaat dus uit een B.V. en een stichting, elk met een eigen doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel om sociaal-culturele activiteiten op de Noordkade te faciliteren. De B.V. heeft als doel om ruimten succesvol en winstgevend te exploiteren middels horeca en evenementen. De activiteiten van de B.V. handelend onder de firmanaam Krachtvoer Events Noordkade dragen financieel bij aan de activiteiten van de stichting.

Meer weten over sociaal-culturele activiteiten en mogelijkheden op de Noordkade in Veghel? Stuur een e-mail naar hella@cultuurhavenveghel.nl of bel met 0413 782 000

Meer weten over commerciële verhuur van locaties en de verzorging van evenementen op de Noordkade in Veghel, ga naar krachtvoerevents.nl

Over Stichting Cultuurfabriek Noordkade

Stichting Cultuur Haven Veghel wordt sinds 2017 bestuurd door een bestuursstichting; Stichting Cultuurfabriek Noordkade. Deze stichting is ook verantwoordelijk voor het bestuur van andere culturele partijen op de Noordkade in Veghel: Theater aan de Noordkade – Blauwe Kei, Phoenix Cultuur en De Compagnie. De Stichting Cultuurfabriek Noordkade kent de volgende bestuursleden (op de foto van links naar rechts): Antoine Verhoeven, Karen Neervoort, Wilma Bierens-Verbeet, Paul Koeslag (vz) en Rita Hanegraaf-Penninx

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. Een bestuurder kan in totaal echter niet langer dan acht jaar bestuurder zijn.

Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Cultuur Haven Veghel onderschrijft deze Governance Code